Voedingscoach Boxtel; Gewichtsbeheersing;
Gezond van top
tot teen

Vitaliteit; lichamelijk en geestelijk in balans

Zorg voor uw lichaam. Wanneer we luisteren naar ons lichaam, luistert het lichaam ook naar ons.

De natuurgeneeskundige behandelingen van Body Care Boxtel worden vergoed door zorgverzekeraars. Kijk op uw polis voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Of kijk op de volgende link: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen

In het contact met mijn clienten gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregeling van de VBAG en RBCZ

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling 

Registertherapeut BCZ, beroepsvereniging VBAG

 

 

AGB-zorgverlenersnummer: 90102915

AGB-praktijkcode: 90062306

Praktijk voor natuurgeneeskunde en gewichtsbeheersing

Natuurgeneeskunde

 

Gewichtsbeheersing met Body Care Boxtel

‘Voordat ik mijn praktijk startte, werkte ik in de gezondheidszorg. Eerst heb ik de opleiding tot A-verpleegkundige gedaan, daarna heb ik Gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Limburg. 

Eigen ervaring
Een aantal jaren heb ik in diverse zorginstellingen gewerkt. Mijn gezondheid was in die tijd niet goed, ik had overgewicht en allerlei lichamelijke klachten. De vele pogingen die ik deed om af te slanken mislukten, vooral omdat ik tijdens het lijnen altijd moe, futloos en hongerig was. In deze periode is mijn belangstelling voor voeding en gewichtsbeheersing ontstaan. Nadat ik 24 kilo was afgeslankt, heb ik de opleiding gewichtsconsulent gedaan en ben ik mijn praktijk voor voedingsadvies gestart.

Natuurgeneeskunde
De afgelopen jaren ben ik erg geïnteresseerd geraakt in natuurvoeding en natuurgeneeskunde en besloot ik weer te gaan studeren, de HBO opleiding tot natuurgeneeskundig therapeut.

Levenscoach
Coachen van mensen is mijn passie. Na verloop van tijd merkte ik dat ik mensen vaak breder aan het coachen was dan alleen op het gebied van voeding en leefstijl; veel mensen zitten niet lekker in hun vel, ervaren veel stress, lopen vast in hun leven. Om deze mensen nog beter te kunnen helpen heb ik de opleiding Life Coach gedaan.

Samen
Het geeft me enorm veel voldoening om mensen te coachen, hen door moeilijke momenten heen te helpen en mee te genieten van de behaalde successen.

Natuurgeneeskunde en gewichtsbeheersing komen samen in mijn praktijk. Ik wil mensen helpen meer balans in hun leven te krijgen.’

Dianca Rooijakkers -  oprichtster Body Care Boxtel

Op eigen kracht gezond?

Voedingscoach Boxtel; Gewichtsbeheersing;